Siedziba: ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik, Telefon:, tel./fax. (77) 406-82-65, (77) 406-82-66. E-mail:

 • Tutaj jesteś:
 • Strona główna
 • RODO
 • Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku

Klauzula informacyjna dla klientów Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku

Obraz:

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania, Rynek 1, 48-200 Prudnik
 2. W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych możliwy jest kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: rodo@oswiata-prudnik.pl, lub osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków :
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na   administratorze;
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych Pana/Pani interesów, lub innej osoby fizycznej;
 1. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane Pani/Pana będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Przysługuje Pani/Pana prawo do :
 • dostępu do treści danych, na podstawie art.15 RODO;
 • sprostowania/uzupełnienia danych, na podstawie art.16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art.17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO;
 • przenoszenia danych, na podstawie art.20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 RODO;
 • wycofania zgody w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (tj. art.6 ust.1 lit. a RODO)
 1.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,            

  że  przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.